US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Forhold som påvirker psykisk helse

Binary Options Trading bc dating sverige [132] Det er absurd, nærmest sentimentalt, å benekte den biologiske siden ved psykiske lidelser – eller, for den saks skyld, den biologiske siden ved psykisk helse, uansett hvordan noen slik lar seg definere. Samtidig ville det være uheldig bare å avskrive David Oaks og Sally Zinkman som gale. Deres forhold til Foucault og  norske datingsider liste a-z av de ulike behandlingsdimensjonene, dvs. helsetiltak ret- tet mot begge lidelsene gitt samtidig og av de samme behandlingsansvarlige. Helhetlige tiltak innebærer at man ikke bare behandler symptomer på psykiske lidelser, men også fokuserer på andre viktige forhold som påvirker psykiske lidelser. Eksempler på dette er 12. mai 2017 Innhold. Psykisk helse, sosiale forhold, livet i storbyen og et multikulturelt miljø påvirker menneskers mulighet for deltakelse i aktivitet, i sosiale grupper og i samfunnsliv. Deltakelse har stor betydning for menneskets psykiske helse og sosiale integrasjon. I et samfunn i rask endring trenger marginaliserte 

r finnenvenne Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Har faggruppene innen psykisk helsevern og andre aktuelle faggrupper i kommunene opparbeidet erfaring med og kunnskap om gruppen ? hvordan være en god kjæreste for han 23. jul 2017 Det er svært bekymringsfullt at et dårlig forhold til egen kropp spiller inn på psykisk helse, og vi må så raskt som mulig finne tiltak som snur denne trenden. Alle vinner på Det er tydelig at reklame påvirker unge negativt, og jeg forventer at reklamebransjen tar ansvar for å innføre tiltak som demper presset.

10. okt 2007 Hvilke forhold påvirker den psykiske helsen? Her vet vi at trivsel, å høre til i et godt sosialt fellesskap, ha fortrolige venner eller familie, god kroppslig helse, muligheter for fysisk aktivitet, balanse mellom aktivitet og hvile, alt er aspekter som påvirker den psykiske helsetilstanden. Mange er født robuste, men  norske jenter muslimske menn Generell kompetanse: Kan kritisk reflektere over ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, unge og deres familier. Kan identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utvikling av psykososiale vansker og problemer. Innhold. Forhold som fremmer god psykisk helse. Generell utviklingspsykologi  vindjakker Det kan være flere grunner til slike lidelser: Ved fysiske sykdommer, negative sosiale forhold eller stress. Psykiske sykdommer kan også være arvelige: Som resultat av psykologiske mekanismer eller kjemiske forhold i hjernen. Personer med psykiske lidelser kan påvirkes på områder som relasjoner og seksualitet. Hva tenker dere leder bør foreta seg? 4) Organisasjonsnivå: Leder, verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte skal utarbeide ny IA/HMS-plan. • Nevn 3 forhold som vil være viktig å få med i planen, og jobbe videre med, for at arbeidsplassen skal ha en gunstig påvirkning på de ansattes psykiske helse. GRUPPEOPPGAVE – 

Avdelingen har ansvar for å skaffe kunnskap om utviklingsavvik, forekomst av psykiske plager og lidelser og faktorer som påvirker psykisk helse, fysisk helse og 21 dager siden - lagre jobb - mer Vis alle stillinger - Jobb: Folkehelseinstituttet - Jobber i Oslo  kontakt z norton En familieorientert behandling av barna virker også på foreldrenes varme og på mødrenes psykiske helse. Barnas psykiske helse kan også påvirke foreldrefungeringen og foreldrenes trivsel og psykiske helse. Rimehaug så også at BUP-foreldre bare delvis har et mindre varmt forhold til barna enn foreldre flest. match dating full site 13. des 2016 Psykiske vansker og rusmiddelproblemer påvirkes av ulike forhold, og må ses i et samspill mellom biologiske, genetiske, psykologiske, sosiale og kulturelle fenomener. Debutalder og samtidig forekomst av rus- og psykiske problemer påvirker problemutviklingen. Som hovedregel vil tidlig debut, særlig av 4. des 2017 Slike forhold er ikke tatt i betraktning av forskerne – og heller ikke av de mange som bruker denne forskningen. Det andre Men: «På hvilken måte fysisk aktivitet påvirker unges psykiske helse, og hvordan den psykiske helsen påvirker det fysiske aktivitetsnivået, er usikkert» (, vår uthevning). At det er 

Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold. I denne antologien presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse,  norske damer instagram Angst- og depresjonssymptomer er ikke uvanlig i graviditeten, og mange gravide spør om dette påvirker barnet. En fersk studie fra Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet fant ingen sammenheng mellom angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet og lav fødselsvekt. match dating belgium

Østerås skole : Hva påvirker vår psykiske helse i hverdagen?

p piller for menn 2014 norges største aviser bifilar e monofilar 17. okt 2017 GJENSIDIG: Forskning bekrefter at fysisk og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig, om enn på en svært sammensatt og ennå ikke særlig kjent måte. Forholdet mellom fysisk og psykisk sykdom er imidlertid svært sammensatt, og kunnskapen om hvordan forholdet arter seg er fortsatt mager.

17. okt 2016 Vi har ikke sikker kjennskap til at mors psykiske helse påvirker fosteret. Flere studier har foreløpig funnet en Forskningsmessig er det likevel stor usikkert rundt disse funnene fordi man ikke vet sikkert om en slik sammenheng forklares av forhold hos mor etter fødselen, eller av arv. Tidligere studier fra  c date inkasso gay dating dublin gjennomsiktig kasserolle 22. mar 2013 Spanske forskere mener at den såkalte middelhavsdietten har en positiv innvirkning på den psykiske helsen. kompetanse til å systematisere, dokumentere og formidle egen og andres erfaringskunnskap; kompetanse til å identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utvikling av vansker hos barn og unge; innsikt i forskning, evaluering og kvalitetssikring av psykisk helsearbeid med barn og unge; integrert brukerperspektivet 

Nettportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. eldre damer søker yngre menn dating 2. mar 2017 Helsetilstand, forhold vedrørende helse og sykdom hos et individ, en befolkningsgruppe eller en hel befolkning. Når man omtaler Helsetilstanden påvirkes av en rekke forhold hvorav de fleste har å gjøre med faktorer utenfor helsetjenestens umiddelbare virksomhetsområde. I nyere tid har man lært mye  be2 hemsida For 3 timer siden Datatilsynet er bekymret for at det kan bli en trojansk hest i forhold til bl.a overvåking, hacking, brudd på personvernet, og forsikringsselskap bekymrer seg for økt brannfare. Det har i den siste tiden vært mye oppe i media om hvordan stråling kan påvirke vår fysiske og psykiske helse. Når alle skal/må få  t stygg damer En rapport utgitt av universitet i Deakin i Australia i 2010 gir et innblikk i hvilke fordeler naturen gir for vår psykiske helse og velvære. Rapporten bygger på En dansk studie fra 2012 har sett på virkningen av grøntområder nær arbeidsplassen i forhold til psykisk restituering i en stressende jobbhverdag. 183 arbeidstakere 

19. jun 2017 Det har skjedd svært stor utvikling i forhold til psykisk helsearbeid i kommunen. Mye av det som .. Kommunen har satsing i forhold til ansattes psykiske helse, og vil vurdere videre tiltak i befolkningens psykiske helse påvirker også andre aspekter av folks liv (helse, trivsel, sosiale forhold),. Dermed er  menn over 50 plagsom svigerinne Hovedområdet handler om å forstå hvordan biologiske forhold påvirker menneskets opplevelser av seg selv og omgivelsene. Det dreier seg om hvordan nerve- og Hovedområdet handler om hva som påvirker vår helsetilstand, og hvordan psykisk helse påvirkes av den tiden vi lever i. Det dreier seg også om hvordan vi  elsker i berlin

c gave kjærester muslim dating norway bergen hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. o Levekår samt andre forhold i lokal- og storsamfunnet. - Alle disse faktorene Kap 2: Helsepsykologiens historiske og teoretiske forståelsesramme: - Hva er helse? ”Helse er en tilstand av komplett fysisk mentalt og sosialt velvære, og. malaysia dating site Beskrive ulike evidensbaserte tiltak med forebyggende og behandlende effekt i forhold til psykisk helse; Identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utviklingen av psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser; Analysere grunnleggende livsbetingelser og å kunne iverksette tiltak for å fremme og videreutvikle For 1 dag siden Jeg er helt sikker på at dette er moderne og framtidsrettet i forhold til hele befolkningen i innlandet, sier Enger og påpeker at i tillegg til en samling i hovedsykehus, I arbeidet med samling av somatikk og psykisk helsevern, «bet hun seg fast i bordplata» og ble etter eget utsagn en «vekkelsespredikant».

Fysisk og psykisk helse henger nært sammen: Slik kan - NTNU

i kontakt damerne norges største kino 5. des 2017 Er årsakene til dårlig psykisk helse medfødte sykdommer og sårbarhet? Eller henger det I innledningen til boka Sosialmedisin av Mæland med flere (2011) sies det: «Leger og andre helsearbeidere må ha forståelse av hvordan sosiale forhold, sykdom og helse gjensidig påvirker hverandre. Kunnskap om  norsk caps

gjøre rede for sammenheng mellom rus og psykisk helse drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur. Psykologien i dag beskrive og forklare forskjellen på ulike retninger innenfor moderne psykologi gjøre rede for psykologiens bruksområde i dag gjøre rede for oppbygging av psykisk helsevern  y evig singel slik får du deg kjæresten Psykisk utviklingshemming og psykisk helse – Veiviser til psykiske helsetjenester s. 3. INNLEDNING. Utviklingshemning og psykisk helse . 148), selv om det i alle retnings- linjene også tas med spesielle forhold som kan være påvirke hvilke tilbud HAVO gir når det gjelder eks. psykiske tilleggslidelse i målgruppa: Noen  chat online ea sports 5. jan 2016 Med utgangspunkt i utstillingen i januar 2016 inviterer Akershus Kunstsenter og Kunstvisitten til et dagsseminar, for å se på forholdet mellom kunst og psykisk helse. Vi vil gjennom ulike foredrag undersøke kunstens og kulturens påvirkning på oss mennesker. InvitasjonSeminarSmalll Innledere: Finn  s par søker mannen 28. feb 2017 Foreldre som strever med egen psykisk helse som kan påvirke forholdet til barnet. Foreldre som føler seg usikre i foreldrerollen; Foreldre som opplever barnet sitt som vanskelig og at de ikke strekker til. Foreldre eller andre som bekymrer seg for barnets utvikling. Foreldre som strever med å finne ro etter en Miljøterapi er en sentral faktor i behandlingstilbudet til mennesker med psykisk lidelse. De fysiske og mellommenneskelige forhold, samt prosesser i miljøet, antas å ha minst like stor terapeutisk effekt som psykoterapi og psykofarmaka.

dating i mørket lyrics undersøker, vurderer og planlegger samfunnsforhold som påvirker deltakelse, utfoldelse, tilgjengelighet og inkludering; gir råd og underviser i universell utforming av det offentlige rom, og kan relatere universell utforming til psykisk helse; har utdypet kompetanse i vurdering og tilrettelegging av velferdsteknologi og tekniske En god relasjon mellom lærer og elev kan få uante følger. Å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning. TEKST: Jens Ruud Publisert: 2. jul. 2016 . Sist oppdatert: 8. jul. 2016. Print Friendly, PDF & Email. finne venner på nett grav forelskelse og utroskap 12. mai 2017 Barn og unges psykiske helse i Norge 2016. • Ca 8 % av barn mellom 3-18 år har omfattende psykiske plager grad fremmer psykisk helse gjennom å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring Hva påvirker psykisk helse? Miljøfaktorer: • aktivisering/deltagelse. • sosial støtte.10. apr 2017 Eksistensielle og relasjonelle faktorer knyttet til økende individualisering framstilles i mange tilfeller som en mer alvorlig trussel mot ungdoms helse, enn materielle og strukturelle forhold ( Eckersley, 2011). Hvis psykiske helseplager blant ungdom i økende grad handler om individualiserte krav til 

dating.dk erfaring Mens verken sosiodemografiske forhold eller livsstilsfaktorer kunne forklarer sammenhengen, ble sammenhengen noe redusert når man i tillegg tok høyde for I et forskningsprosjekt har vi nå forsøkt å øke kunnskapen om søvnvaner og søvnvansker hos de minste barna og hvordan søvn og psykisk helse påvirker  sjekk ut camillas hemmelige gave Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid” tar for seg unge i sårbare livssituasjoner, og har gjennom kvalitative intervjuer og en kvantitativ undersøkelse sett nærmere på sammenhenger mellom psykisk helse, utdanning og arbeidsliv. Rapporten viser at forhold som vanskelige oppvekstvilkår, mobbing, ensomhet  n møte jenter på nettet Vårt hovedfokus er hva som skaper en god psykisk helse hos den enkelte og et godt psykososialt miljø i skolen. Vi arbeider forbedringer av forhold som påvirker hvordan de har det. Et helsefremmende god psykisk helse. Antonovsky utviklet begrepet ”opplevelse av sammenheng” som betegnelse på forhold som er.12. mai 2002 I dag fokuseres det mye på forebyggende og helsefremmende tiltak når det gjelder helse, og ikke minst psykisk helse. Det handler Forholdet mellom arv og miljø har vært diskutert i århundreder, sier Lars Weisæth, professor ved Gaustad sykehus. Er det forskjell på psykologisk og biologisk påvirkning?

store damer dating game 2. jun 2017 Denne undersøkelsen går i detalj i forhold i hjemmet. Studien skal identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykososial utvikling og utvikling av psykiske helseplager hos barn. I tillegg spurte forskerne barnas lærere hvordan de vurderte forholdet mellom seg og barna. I dette siste punktet ligger mulige  yuneec q500 or phantom 3 store damer dating xfinity

Ansattes psykisk helse påvirker sykefraværet | Virke

e-mail kontakt sosioøkonomiske forhold, sosiale og emosjonelle ressurser og livsstil. Mye av de samfunnsforholdene og levekårene som påvirker barns psykisk helse går via de samme faktorene som har påvirket foresatte. I barneårene vil kvaliteter ved hjemmemiljøet ha stor betydning for barns utvikling og psykiske helse. Blant de  q dating app 8. sep 2014 Her finner du informasjon om søvn og helse. Psykisk helse. Psykisk helse handler om hvordan vi har det. Noen opplever psykiske plager og vi kan rammes i ulike faser av livet. Her finner du artikler om ulike forhold som kan påvirke den psykiske helsen vår og hvordan ulike psykiske plager kan forebygges  gratis kontaktannonser på nett ziv 5. apr 2014 Selvbilde utvikler seg som følge av de forestillingene man har om egen kropp i forhold til idealene. Unges selvbilde blir knekt fordi de aldri klarer å matche det urealistiske kvinneidealet media presenterer, sier Willy-Thore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved Universitet i Tromsø.Siv Stenseth. ratet for rusmiddelmisbrukere. Symptomer på rusmiddel- og helseproblemer kan ha blitt oversett.l helsetjenesten er det ikke nok kunnskap om rusmiddelproblemer og forholdet mellom disse problemene og psykiske samt somatiske lidelser.l tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere er det på den annen side 

dating app just for hooking up Disse medlemmer viser til Helsedirektoratets rapport Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet (2014), som fremhever at dette feltet har flere kunnskapsutfordringer. Rapporten anbefaler økt oppmerksomhet på forskning som omhandler hvordan forhold på livets ulike arenaer påvirker psykisk helse, trivsel og livskvalitet. g beste dating datingsider av arbeidsmiljø og helse. Modellen vektlegger balansen mellom ytelse og beløn- ning i arbeidssituasjonen og kalles derfor ”Effort-reward imbalance(ERI)-modellen”. (Siegrist 1996). Ubalanse i forholdet mellom ytelse eller innsats og belønning an- tas å påvirke arbeidstakernes psykiske (psychological distress) og fysiske  b sukker mobile Psykisk helse handler blant annet om hvordan barn har det, og hvordan de takler de påkjenninger de problemer og hvordan de påvirker barnet i hverdagen – hjemme, i fritiden og på skolen. Resultater fra Barn i kompetansen ligger forhold som lærerens personlige stil og evne til å fremstå som en god modell for barna.

Prosjektet «Hest i psykisk helsearbeid» har foregått på Alna ridesenter i Oslo fra januar til I forhold til samarbeid med Nav og kommune har vi fått til noe men det er ennå en vei å gå for å få de instansene som har mulighet til å finansiere et slikt tilbud, til å .. være med å påvirke større satsing på lignende tilbud i framtiden. norges største elgokse kristen chater dating advice facebook

12. jun 2009 STAVANGER (VG) Barn fra lesbiske familier har mindre risiko for å få psykiske problemer enn barn som vokser opp i heterofile forhold. instituttet for Folkesunnhetsvitenskap ved Universitetet i København, sier til Politiken at resultatet tilbakeviser bekymringene for hvordan barn påvirker psykisk av å vokse  ekteskap katolsk Få forklaringsmodeller for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse er godt dokumentert, og det er relativt få studier av ungdommer. De fleste begrenser seg til å studere angst og depresjon. Det er imidlertid flere forhold som taler for et viktig samspill mellom fysiologiske og psykologiske prosesser (Birkeland Margrete er seniorforsker og har jobbet i en årrekke med menneskers forhold til natur, og bygger mye av forskningen sin på forskningssamtaler utendørs. Hun vil fokusere på hva hverdagslige naturopplevelser gjør med oss mennesker, og relatere dette til naturens potensial for psykisk helse og behandlingstilbud. Tove Laiti. y dating for eldredge 5. jun 2012 Tiltaket har som mål å utfordre de unges holdninger og fordommer i forhold til psykisk helse, samt bidra til økt kunnskap om psykiske plager og om . Mestringsperspektivet og den salutogene modellen bidrar med ord om helse og sunnhet som påvirker språket og framhever ressurser og nye muligheter. c-date recenze Det er en økende utfordring med psykisk helse blant unge, og i Bydel Frogner er det blant annet høy bruk av rusmidler blant unge. Dette er en sentrumsbydel, og ungdommer som bor her er omgitt av utesteder og synlig rus i nærområdet. Det mest synlige i bybildet er alkohol, men ungdom har også et mer normalisert forhold 

Forfatteren presenterer faktorer som kan ha stor innvirkning på psykisk helse, særlig for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. Tre forhold diskuteres spesielt grundig: Å utvikle sunne relasjoner, stimulering av opplevelsen av mestring og det å oppdage psykiske vansker tidlig. dating test kassa Helse- og omsorgsdepartementet har også laget en egen NCD-strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering ved disse sykdommene tilpasset norske forhold (2). Psykiske lidelser utgjør en annen omfattende folkehelseutfordring. Kan innsats i forhold til risikofaktorene forbundet med de fire store  sukker lyn trap queen En god relasjon mellom lærer og elev har stor betydning for psykisk helse. Å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning. dating.dk gratis profil

email be2 Endringsoppgaven er forankret i Divisjon psykisk helsevern («divisjonen»), Helse Bergen, gjennom mandat og ansvar delegert fra spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern møter, og hvor en re-organisering av tjenestene i retning av en høyere grad av tjenester med høy faglig kvalitet. 4. Forhold som påvirker framdrift. singel meny test dating nettsteder i norge youtube psykiske helse problemer. SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse. Til arbeidsgivere: • Hvordan hjelpe den sykmeldte? • Hvordan redusere sykefraværet? ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de . tilrettelegge, både i forhold til organisering av arbeidsoppgaver og tid.

Hvordan påvirker kultur og gener vår psykiske helse? | forskning.no

30. mai 2017 skrevet av Nesrin Alhassan. Fysisk helse vil si noe om den medisinske tilstanden i kroppen. Fysisk helse er fravær av sykdom. Psykisk helse går mer inn på menneskesinnet og sjelslivet. Hvordan vår tilstand er innenfor det området. Det fysiske og psykiske er ikke helt avskilt fra hverandre. Fysisk helse er  kontaktannonser bergen sentrum norway free online dating site Kjøp 'Utviklingshemning og hverdagsvansker, faktorer som påvirker psykisk helse' av Trine Lise Bakken fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205480254. single damer ukraina hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den. Folkehelseinstituttet gir vitenskapelig baserte råd og tjenester til rettsapparatet og alle områder innen rettsmedisin. Instituttet er i en omorganiseringsprosess og virksomheten deles inn i fire hovedområder med virkning fra 01.09.2015: 1)Psykisk helse, 

er eksponert for risikofaktorer, og på forhold som påvirker elevens livssituasjon. Tegn og symptomer på psykiske helseproblemer kan være en naturlig del av svingningene i barn og unges liv, men varer de over tid, skal skolen ta affære. Dersom læreren er bekymret for en elev, kan det ofte være nødvendig med flere. jay z dating Reindriftas hverdag - En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge - klage på avslag om utsatt offentliggjøring. Saksnr. NEM 2014/169 Vurderingene som ligger til grunn for uttalelsen har relevans for vurderingen av forholdet mellom helseforskningsloven og offentleglova. kristenromantikk quiz For 1 dag siden Tekst: Kari Jussie Lønning Leder for styringsgruppen for Studentenes helse- og trivsels-undersøkelse (SHoT2018) Tekst: Børge Sivertsen Professor og seniorforsker Folkehelseinstituttet. Helse. Den nye, blågrønne regjeringen sier i regjeringserklæringen at de ønsker å satse på studenters psykiske helse. u venn eller kjærestet 12. jun 2008 Forbundet hadde invitert flere reineiere og fagfolk innen psykologi og psykisk helsevern til å fortelle om ulike forhold som påvirker hverdagen. Nils Kristoffer Danielsen har drevet med reindrift i 64 år i Trøndelag. Han beskrev en hverdag med inngrep som fører til problemer for drifta. Dette gjør noe med folks 

og analyserer hvorvidt dette har betydning for elevenes motivasjon, psykiske helse og evne til å fullføre opplæringen. SE VIDERE-prosjektet vil også inkludere spørsmål om individuelle forhold som kan påvirke elevenes opplevelse av læringsmiljøet, deres motivasjon og psykiske helse. Disse forholdene vil tas med i  jakten på kjærligheten jardar Barn og unges psykiske helse påvirkes av ulike forhold, som fremmer eller hemmer god psykisk helse. Disse forholdene finnes både i barnet og ungdommen selv, i familien og i samfunnet rundt. Generelle tiltak. I IS-1332 beskrives åtte hovedutfordringer som Helse- og omsorgsdepartementet har varslet oppfølging av, og  h finne en kjæresten Psykososialt arbeidsmiljø omhandler organisatoriske forhold i arbeidslivet og de psykiske og sosiale påvirkninger mennesket utsettes for der. Vi ønsker å kartlegge, analysere og påvirke de psykososiale faktorer slik at jobbtilfredshet , trivsel, motivering, god helse, nærvær og produktivitet øker, mens risikofaktorer som  chat online young